Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Covid-19
Malgrat que la contenció de la pandèmia evolucioni favorablement, hem de mantenir la responsabilitat i adoptar un seguit de mesures per prevenir contagis i possibles rebrots.

MESURES DE PREVENCIÓ

1/ ÚS OBLIGATORI DE LA MASCARETA per a totes les persones majors de 6 anys en via pública, espais a l’aire lliure i tancats independentment del manteniment de la distància física de seguretat. Queden exemptes les persones amb dificultat respiratòria, persones discapacitades o dependents.

2/ RENTAR FREQÜENTMENT LES MANS, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques

3/ MANTENIR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT (1.5 m), cal minimitzar els contactes socials diaris i mantenir grups de convivència el més estable possible.

QUE FER EN CAS DE PRESENTAR SÍMPTOMES? en cas de febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar general, diarrees o vòmits, cal contactar amb:

    El vostre Centre d’Atenció Primària de Badalona, consulteu-los aquí

    El telèfon 061 Salut Respon (fora d’horari d’atenció dels CAP)

El metge o metgessa avalua els símptomes i, si és necessari, realitza la prova PCR.


Comparteix