Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Covid-19
Tot i la recuperació de la vida social, educativa i econòmica, és fonamental que continuem aplicant les mesures de prevenció, com ara el manteniment de la distància física interpersonal, el rentat freqüent de mans i l’ús de mascareta.

D’altra banda, s’ha comprovat que les trobades amb altres persones són una de les principals causes de transmissió comunitària, per això es recomana que aquestes trobades:

/ Siguin en espais exteriors, millor que interiors

/ Siguin amb gent coneguda, millor que desconeguda

/ Siguin amb persones que no siguin vulnerables

/ Es realitzin durant el mínim temps possible

I recordeu, en cas de febre, tos, sensació de falta d’aire, malestar general, diarrees o vòmits, cal contactar amb:

    El vostre Centre d’Atenció Primària de Badalona, consulteu-los aquí

    El telèfon 061 Salut Respon (fora d’horari d’atenció dels CAP)

El metge o metgessa avalua els símptomes i, si és necessari, realitza la prova PCR.


Comparteix