Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El WhatsApp de l’alcalde649 39 39 03

‘El whatsapp de l’alcalde’ és un nou canal de comunicació de l’Ajuntament de Badalona per potenciar la participació de la ciutadania.

És una eina oberta a tothom on es té l’oportunitat d’expressar demandes, queixes, suggerències... a l’equip de govern.

L’alcalde o l’equip de l’alcalde respondran als missatges de forma personalitzada intentant resoldre les consultes de la ciutadania.

Objectius:

- Potenciar la participació de tota la ciutadania.

- Crear un nou canal de comunicació entre la ciutadania i l’ administració.

- Atendre i derivar les peticions rebudes. Així l’administració tindrà coneixement dels problemes reals del seu veïnat de primera mà i amb immediatesa.

- Buscar solucions en aquells casos en els que sigui possible. Les actuacions sobre els temes proposats pels veïns ens convertirà en una administració més eficient.

- Apropar l’administració, representada per l’alcaldia, a la ciutadania. Ara tothom tindrà l’oportunitat d’explicar a l’alcalde en persona les seves preocupacions.

Normes d’ús:

‘El whatsapp de l’alcalde’ s’ha d’entendre com un nou canal de participació, i per tant, al fer-lo servir, s’ha de tenir en compte que:

- No és un telèfon d’emergències.

- No s’acceptaran trucades, ni via línia telefònica, ni via whatsapp.

- S’intentarà respondre a totes les consultes en la major brevetat possible, sense un horari concret d’atenció, però no es garanteix un temps mínim de resposta, que vindrà determinat per la quantitat de missatges rebuts.

- No substitueix cap dels canals ja existents per comunicar-se amb l’administració.

- Ens reservem el dret a bloquejar els números que facin un ús indegut d’aquest canal (insults, abús d’informació, saturació del servei...).

- Iniciant una conversa s’accepta l’ús de les seves dades personals pels objectius esmentats a la campanya.

Aquest és el número de ‘El whatsapp de l’alcalde’:

649 39 39 03

....................................................................................................................

Informació sobre el tractament de dades:

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, us informem que:

. Responsable del tractament: Ajuntament de Badalona

. Finalitat del tractament: Atendre a les persones que demanen informació sobre tràmits, serveis i la gestió municipal.

. Legitimació: El tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l’Ajuntament

. Persones destinatàries: Les vostres dades no se cediran a tercers. Això no obstant, les dades seran tractades pel proveïdor del sistema de missatgeria instantània.

. Termini de conservació: Gestionat el tràmit, les vostres dades es conservaran 30 dies.

. Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel.lar-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament.

. Delegat de protecció de dades: Secretaria General, secretaria@badalona.cat, telèfon: 934832611.

. Informació addicional: www.badalona.cat


Comparteix