Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Cursos de natacioEl Servei d’Esports ofereix un programa de cursets de natació, amb l’objectiu de promoure la pràctica esportiva entre la població de la ciutat, i més concretament la pràctica de la natació amb diferents objectius: familiaritzar-se amb el medi aquàtic, aprendre a nedar, millorar les qualitats físiques bàsiques dins el medi aquàtic, millorar i perfeccionar la coordinació dels estils... Sempre, adequant el treball a les característiques específiques de cada usuari.

Dades de contacte:

C/ Eduard Maristany, 9

esports@badalona.cat

Telèfon: 93 483 26 00

HORARIS

EDAT

DIES

09.30 a 10.15

Joves: 17 a 29 anys

2 dies dimarts i dijous

09.30 a 10.15 2 dies

Adults: 30 a 64 anys

dimarts i dijous

17.30 a 18.15

Infantil: 3-4-5 anys

2 dies dilluns i dimecres

17.30 a 18.15

Infantil: 3-4-5 anys

1 dia divendres

17.30 a 18.15

Infantil: 3-4-5 anys

1 dia divendres

17.30 a 18.15

Infantil: 3-4-5 anys

2 dies dimarts i dijous

18.15 a 19.00

Primària: 6 a 12 anys

2 dies dilluns i dimecres

18.15 a 19.00

Primària: 6 a 12 anys

1 dia divendres

18.15 a 19.00

Primària: 6 a 12 anys

2 dies dimarts i dijous

19.00 a 19.45

Joves: 17 a 29 anys

2 dies dimarts i dijous

19.00 a 19.45

Adults: 30 a 64 anys

2 dies dimarts i dijous

19.00 a 19.45

Secundària 13 a 16 anys

3 dies dilluns,dimecres i divendres

INFORMACIÓ GENERAL DEL SERVEI DE CURSETS DE NATACIÓ

Explicació de l’activitat:

- Curset d’adults (30 a 64) i joves (17a 29) : activitat física esportiva destinada a conèixer el medi aquàtic, iniciar-se a l’esport de natació i coordinar els diferents estils. Treball aeròbic i de tonificació.

- Cursets de primària (6 a 12): familiarització, habilitats aquàtiques, perfeccionament tècnic i iniciació a altres esports aquàtics.

- Cursets infantil (3 a 5): aprenentatge motor, cognitiu i afectiu del nen/a.

- Curset secundària (13 a 16): coordinació, flexibilitat, força-resistència general i específica de determinats grups musculars. Capacitat aeròbica i inici d’anaeròbica.

Domiciliació dels rebuts mensuals:

Per formalitzar la inscripció al curset de natació s’haurà d’aportar una fotocòpia del número de compte bancari. Ja que el rebut es generarà mensualment i de forma automàtica, mentre l’usuari no notifiqui la seva baixa.

Els rebuts es confeccionaran el dia 16 de cada mes i es presentaran al cobrament, al compte corrent de l’usuari, el primer dia del mes següent.

Tramitació de la baixa:

La baixa del servei es podrà tramitar presencialment a les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà o no presencial a través del formulari ONLINE publicat a la plana web de l’ajuntament. Aquestes s’hauran de cursar entre l’1 i el 15 del mes en curs. Si el procediment de baixa no es gestiona dins les dates establertes el rebut es farà efectiu al compte de l’usuari en el temps fixat.


Comparteix