Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Dia Internacional de la Ciutat EducadoraEl dijous 28 de novembre, al Conservatori Professional de Música de Badalona (carrer del Pare Claret, 2) es farà la projecció del documental Hamza: un viatge de mil passes i l’espectacle Música i màgia d’aprop, per celebrar que el dia 30 de novembre és el Dia Internacional de la Ciutat Educadora.

A les 18 h i fins a les 19.15 h, es fa la projecció i cine-fòrum del documental Hamza: un viatge de mil passes, dirigit per Vidal Sabater. A les 20 h i fins a les 20.45 h, es fa l’espectacle Música i màgia d’aprop, dins del cicle Ja és dijous!, a càrrec de Guillem Bautista, violoncel i màgia, amb música de J. S. Bach.

Aquest acte està promogut pel Conservatori Professional de Música de Badalona i pel Servei d’Educació de l’Ajuntament de Badalona, té l’objectiu d’aprofundir en el coneixement, la idea i la pràctica de Badalona com a ciutat educadora en relació, especialment, al contingut dels 20 principis de la Carta de Ciutats Educadores a la qual l’Ajuntamemt de Badalona s’hi va adherir en el 1r Congrés Internacional de Ciutats Educadores celebrat a Barcelona l’any 1990.

Entre altres idees, el preàmbul de la Carta expressa la següent: “La ciutat educadora ha d’exercitar i desenvolupar aquesta funció de manera paral·lela a les tradicionals (econòmica, social, política i de prestació de serveis), amb una atenció especial a la formació, la promoció i el desenvolupament de tots els seus habitants. Atendrà sobretot els infants i els joves, però amb voluntat decidida d’incorporació de persones de totes les edats a la formació al llarg de la vida.”

Per acomplir aquesta idea i els principis i compromisos que es determinen en la Carta cal que segueixi creixent la voluntat i l’acció intencionada i conjunta dels centres educatius, escolars i de lleure, de les AMPA i de les entitats socioeducatives, culturals i esportives, de les empreses, dels comerciants, dels serveis de l’administració i de les xarxes territorials que, d’una manera intencionada, treballen per i amb les persones, per a una ciutat de progrés, més justa i cohesionada.


Comparteix