Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Calendari del contribuentIMPORTANT: S'ha modificat el termini de pagament de diferents tributs, per tal de reduir l'impacte econòmic del COVID-19 a la ciutat.

Per aquest motiu, i de forma excepcional, es recomana la consulta del Calendari del Contribuent dels tributs que tingueu que pagar.

Actualment la modificació afecta al pagament de les taxes de cementiris, guals, reserves d'aparcament i quioscs, a l' Impost sobre vehicles, a l'Impost sobre béns immobles i al Preu públic de recollida de residus

En quant a les taxes per ocupació de via pública amb taules i cadires i la primera fracció de la taxa de mercat setmanal i encants, s'ha suspès el pagament fins a la finalització del període de vigència de l'estat d'alarma.

-Podeu consultar la data de pagament dels tributs periòdics del municipi de Badalona en el calendari del contribuent

-Des de l’accés directe Gestió del calendari del contribuent , el podeu personalitzar i descarregar recordatoris dels terminis de pagament al calendari electrònic de l’ordinador o dispositiu mòbil (telèfon, tauleta o portàtil), veure la data de càrrec dels rebuts domiciliats o domiciliar els vostres rebuts ara mateix.


Comparteix