Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Calendari de les sessions dels organs de governEl Ple de l’Ajuntament de Badalona va aprovar en la sessió extraordinària celebrada el dilluns 20 de juliol de 2015 que les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tinguin lloc els darrers dimarts de cada mes, a les 18 hores. En cas que aquest dia preestablert sigui festiu, la sessió tindrà lloc en el següent dia hàbil.

La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària setmanalment, d’acord amb el calendari que ella mateixa estableixi (Acord de Ple 27/11/18).


Comparteix