Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Portal de tràmits



L’espai per relacionar-se amb l’Ajuntament sense haver de venir a les oficines municipals.

L’Ajuntament aposta per Internet com a via principal de la relació administrativa amb els ciutadans, ja que aporta avantatges a totes les parts:

    • Estalvia als ciutadans desplaçaments a les oficines municipals

    • Permet als ciutadans obtenir els serveis en horari 7x24x365

    • Estalvia a l’Ajuntament despeses en atenció presencial

Els ciutadans i l’Ajuntament es relacionen a partir de la iniciativa d’una de les dues parts, i per diferents motivacions (sol·licitud de serveis, de llicències, pagament de tributs, etc...).

Quan la interacció es produeix per la iniciativa del ciutadà l’anomenarem de forma genèrica tràmit. Es el que oferirem a través del portal, la possibilitat d’iniciar interaccions (tràmits) amb l’Ajuntament. La varietat del serveis municipals provoca que hi hagi multitud de tipologies de tràmits, que tenen objectius molt diversos, pel que resulta complexa fer una classificació estricta.

D’aquesta forma, es un tràmit aconseguir un volant d’empadronament, o inscriure’s a una activitat d’un centre cívic, interaccions que ens permeten obtenir un servei a l’instant. Però ho es també la sol·licitud d’una llicència per obrir un establiment comercial o una obra en un edifici, situacions que requereixen l’obertura d’expedients administratius. En aquest darrer cas el tràmit només motiva l’inici de l’expedient, que pot comportar altres interaccions posteriors (visites de tècnics municipals, presentació de documentació, etc..)

Del primer conjunt de tràmits, aquells que poden acabar amb el servei prestat en una única interacció, en direm tràmits finalistes (volant d’empadronament, pagar un tribut, inscripció a una activitat, etc..).

D’aquells tràmits que estan relacionats amb un expedient administratiu, en direm de forma genèrica tràmits iniciadors.

El portal de tràmits té com a objectiu final que tots els tràmits es puguin realitzar completament i fer el seu seguiment a través del portal. Però això no es un objectiu senzill, portarà un temps, ja que per poder-ho fer es requereix una actualització dels sistemes informàtics municipals molt complexa, així com resoldre aspectes legals relacionats amb la documentació a aportar en alguns casos.

L’Ajuntament treballa en aquesta primera fase per posar a disposició dels ciutadans el major número possible de tràmits finalistes al portal, ja que per número son els mes demandats (170.000 volants d’empadronament emesos l’any 2009, per posar un exemple).

En fases posteriors, es treballarà per poder incorporar tràmits iniciadors on-line, així com en permetre el seguiment de la evolució de l’estat del tràmit, tal com s’indica en el quadre anterior.

En els apartats següents s’explica amb major detall la estratègia de e-administració de l’Ajuntament de Badalona, i l’estat actual del seu desplegament:


Comparteix


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat