Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Els parcs i les places
La ciutat de Badalona disposa de 14 parcs amb un total de 74 ha, a més de 154 places, rotondes i illes disseminades arreu del terme municipal.

Els parcs que conformen el gruix del verd a Badalona són els següents:


Comparteix