Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Guia d’activitats educatives


Dinamitzacio


La Guia d'activitats educatives de Badalona inclou les activitats que s'adrecen a l'alumnat dels centres educatius de la ciutat que es promouen, amb la participació de molts centres implicats en la seva organització, des de diferents entitats i serveis.

Bona part d'aquestes activitats són fruit de la cooperació de molts agents educatius de la ciutat. A la guia, que s'actualitza i es va ampliant periòdicament, hi ha informació de les activitats que s'ofereixen des d'aquests serveis: Servei Educatiu del DEGC i Mossos d'Esquadra; Ajuntament de Badalona: Govern, Educació Ambiental, Escola de Natura, Escola del Mar, Badalona Cultura, Cultura, Sala Josep Uclés El Carme, Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona, Espai Betúlia, Museu de Badalona, Centres Cívics, Guàrdia Urbana, Joventut / Badiu Jove / PIDCES, Salut, Esports, Serveis Socials, Consum, Comerç, Espais Públics, Feminismes, Conservatori Professional de Música, Escola de Música Moderna, Centre de Normalització Lingüística de Badalona i S. Adrià de Besòs, IMPO Servei municipal d'ocupació, Oficina de Turisme de Badalona, Badalona Comunicació, Port de Badalona, Consell dels Infants de Badalona i Servei d'Educació.

Aquest curs s'ha tornat a editar també la Guia Arts i escola, que informa de projectes i activitats vinculades amb l'art adreçats a l'alumnat dels centres educatius de la ciutat, en els quals aquest hi participa com a creador, intèrpret o espectador. Hi ha projectes que provenen d'iniciatives dels mateixos centres, ja siguin duts a terme per un sol centre o per una xarxa de centres i entitats. Altres projectes es proposen des de diferents serveis municipals o des del Departament d'Ensenyament. La majoria es duen a terme amb la implicació de diferents centres educatius, entitats i serveis.

Totes les activitats tenen l'objectiu de contribuir a l'èxit educatiu dels infants i joves estudiants dels centres educatius de la ciutat, en el marc i foment de Badalona, com a ciutat educadora.


Comparteix