Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Neteja de pintades, grafits i eliminació de cartells publicitarisEs procedirà a la recopilació d’informació i elements probatoris que permetin identificar els responsables.

Els àmbits d’actuació d’aquests serveis es centren en:

  § Façanes d’edificis públics

  § Espais públics: parets, tàpies de solars, vies públiques, paviments, etc.

  § Façanes públiques o privades si la pintada es considera ofensiva

  § Altres façanes que els serveis tècnics puguin considerar convenients

  netejar

  § Paviments i voreres

  § Transformadors elèctrics en superfície

  § Ascensors públics

  § Contenidors, papereres i d’altres elements de mobiliari urbà

  § Senyals de trànsit

NOTA IMPORTANT: Les façanes corresponents a propietats privades són responsabilitat del seu corresponent propietari.


Comparteix