Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Targeta magnètica de bonificació de la T.M.T.R.Taxa Metropolitana de Tractament de Residus

QUÈ

Targeta que es fa servir a les deixalleries (també a les mòbils) per a obtenir descomptes a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus..  

QUI

El títular del contracte de subministrament d'aigua. La targeta anirà al seu nom. També la poden utilitzar tots els membres de la família o les persones que convisquin amb el seu titular. 

No és vàlid per a comerços i empreses només per a les famílies.

COM

- Rebut de l'aigua o darrer rebut anual de TMTR

PRESENCIALMENT:

Per obtenir la targeta s'ha de dirigir a qualsevol punt verd o deixalleria metropolitana (també a les mòbils), presentant les dades del titular del contracte del subministrament d'aigua (nom, cognoms, número de contracte,...) amb un rebut de l'aigua.

En cas que la TMTR es pagui mitjançant un rebut independent de la factura de l'aigua, es podrà presentar el darrer rebut anual de TMTR.

S'ha de presentar la targeta a la deixalleria, per tant, sense ella no es pot beneficiar de la bonificació.

La bonificació és un tant per cent de descompte del preu de la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus, i és variable en funció del total de visites anuals a les deixalleries.

Bonificació en la taxa de residus metropolitana

El 31 de Desembre es va aprovar un DECRET DE PRESIDÈNCIA del Consell Metropolità:

Ús de deixalleries Bonificació (porcentatge sobre el total de la taxa)

De 0 a 1 vegada 0%

2 vegades 1%

3 vegades 2%

4 vegades 3%

5 vegades 4%

6 vegades 5%

7 vegades 6%

8 vegades 7%

9 vegades 8%

10 vegades 9%

11 vegades 10%

12 vegades o més 11%

(*fixes, mòbils, minideixalleries i punts verds)


Comparteix