Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

43-FluorescentsLes làmpades fluorescents són les làmpades de descàrrega més conegudes. A la llar, s’utilitzen fonamentalment en la cuina i el bany, però es troben majoritàriament en el comerç i la indústria. L’ús de les làmpades fluorescents permet un major aprofitament energètic. Per contra, el mercuri que contenen, que pot arribar a ser de fins a un 0’03% en pes de la làmpada, fa que sigui necessària la seva separació dels residus municipals ordinaris per tal d’evitar que aquest mercuri es dispersi en el medi ambient, afectant molt negativament els éssers vius i arribant fins a l’home a través de la cadena alimentària.

Recollida

A nivell particular, el servei previst per a la seva recollida són les deixalleries, on els ciutadans poden dur les seves làmpades fluorescents, amb molta cura de que no es treguin.

Destí

Totes les làmpades fluorescents són portades a la planta de tractament i reciclatge de piles botó i làmpades fluorescents, que té una capacitat de tractament de 1 milió d’unitats de làmpades fluorescents/any. El reciclatge d’aquestes làmpades fluorescents es basa en un procés mecànic (descapsulació dels fluorescents, recuperant el vidre que constitueix la làmpada, i trituració de les que tenen formes especials o d’altre tipus) i un procés de destil.lació, idèntic al de les piles botó que permet la recuperació del mercuri contingut en aquest tipus de residus.

Així doncs, d’aquest procés de reciclatge s’obté:

§ Cristall triturat lliure de mercuri, destinat a la venda.

§ Pols fluorescent, la qual és emmagatzemada pel seu posterior abocament.

§ Una barreja de vidre, capçals d’alumini i pols sense mercuri, que són també emmagatzemats pel seu posterior abocament.

§ Capçals triturats que són emmagatzemats per a després ser venuts i reintroduïts al cicle de producció de fabricació d’alumini.

§ Mercuri d’elevada puresa, el qual és emmagatzemat per a la seva posterior venda.

§ L’aigua de condensació que és reciclada a la planta de tractament i reciclatge de les piles bastó.


Comparteix