Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

40-Electrodomèstics Línea BlancaDins d’aquesta categoria s’inclouen tots aquells electrodomèstics que sovint tenen una grandària considerable i que, normalment, són de color blanc. Els frigorífics i congeladors sense CFC, les cuines, les rentadores, els rentavaixelles, etc., poden considerar-se electrodomèstics de línia blanca. Aquest residu es genera bàsicament a les llars particulars, bars i restaurants, hotels, etc. Recollint separadament aquests electrodomèstics evitarem els abocaments incontrolats i possibilitarem la seva reutilització o la recuperació dels materials que els composen. Si llegim amb atenció les instruccions d’ús i manteniment dels electrodomèstics, proporcionades pel fabricant, i procurem seguir-les al peu de la lletra, prolongarem la vida útil de l’aparell, reduint així la generació d’aquest tipus de residus.

Recollida

Els electrodomèstics de línia blanca seran portats pels particulars a les deixalleries.

Destí

Aquest residu és recollit de les deixalleries per al seu desballestament. Un cop separats, els diferents components (ferralla, metalls, etc.) són venuts a les empreses recicladores, on podran ser recuperats i introduïts de nou en el cicle productiu.


Comparteix