Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

39-Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)  § Grans electrodomèstics

  § Petits electrodomèstics

  § Equips d’informàtica i telecomunicacions

  § Aparells electrònics de consum

  § Aparells d’enllumenat

  § Eines elèctriques i electròniques

  § Joguines i equips esportius o de temps lliure

  § Aparells mèdics

  § Instruments de vigilància i control

  § Màquines expenedores

Col·laboració amb distribuïdor


Comparteix