Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

38-Cables elèctricsOrigen

Els cables estan constituïts per un conjunt de fils conductors (sovint de coure), recoberts d’un material plàstic aïllant que serveixen per a transmetre un corrent o senyal elèctric. Com a residu, els cables elèctrics són generats per petits tallers de reparacions elèctriques, ferreteries, electricistes professionals, llars particulars, comerços, etc. La recollida separada d’aquest residu ens permet recuperar la pràctica totalitats dels materials que el composen, alhora que reduïm el volum d’escombraries que van a parar als abocadors, evitant també la possible alliberació al medi dels metalls que formen part dels cables. Per tal de minimitzar la quantitat generada d’aquest residu, a l’hora de fer qualsevol reparació elèctrica, hem de mesurar bé la longitud de cable que necessitem abans de comprar-lo. D’aquesta manera estalviarem diners i evitarem omplir les nostres llars de restes de cables que mai fem servir.

Recollida

Els particulars portaran els cables elèctrics a les deixalleries, on els dipositaran en el contenidor corresponent.

Destí

Es recupera el cable elèctric mitjançant pelat. Altres formes de recuperació de cables són la recuperació de cables de secció gram mitjançant la separació dels metalls i dels recobriments plàstics (mitjançant pelat), i la recuperació dels cables de secció petita mitjançant tallat, triturat i separació de les fraccions.


Comparteix