Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

37-TònersOrigen

El tòner és la barreja de materials utilitzada com a tinta en els processos d’impressió basats en principals electrostàtics, hi ha diferents tipus de tòners:

§ Tòners d’aparells làser (fotocopiadores i impressores), els quals contenen una pols fina de: resines, magnetita (òxid de ferro magnètic), negre de fum (carboni i petites quantitats d’hidrocarburs aromàtics com pirè, pirobenzè, benzopirè) i metalls pesants en petites quantitats (cadmi, bari, crom, plom, etc.) dintre dels cartutxos de PVC.

§ Tòners de fotocopiadora: la composició varia una mica. Depenent del fabricant conté: resines de poliestirè, acetat de polivinil, negre de fum, etc.)

§ Tòners líquids o de tinta (utilitzats en impressores de tinta).

§ Altres tòners de pols. Són emprats fonamentalment en màquines fotocopiadores, impressores, etc., i per tant, aquest residu es genera en impremta i empreses d’arts gràfiques, oficines, llars particulars o d’altres llocs on s’utilitzin aquests aparells d’impressió. Si llencen els tòners amb la resta d’escombraries domèstiques poden afectar molt negativament el medi ambient, ja que sovint contenen productes tòxics, com determinats tipus de tinta, metalls pesants, etc. A més, dipositant-los selectivament fem possible el reaprofitament dels seus components (plàstics, etc.)

Recollida

Els particulars portaran els tòners usats, dins de bosses ben tancades, a les deixalleries i els dipositaran en el contenidor corresponent del cobert d’emmagatzematge dels residus especials.

Destí

Tots els cartutxos de tòner recollits a les deixalleries són portats a un gestor que es dedica a la recuperació d’aquests cartutxos mitjançant la seva classificació, en funció de les possibilitats de reutilització que tenen, el seu buidat per aspiració, substitució de peces defectuoses i reompliment amb tòner verge.


Comparteix