Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

35-Piles format granOrigen

Dins d’aquesta categoria s’inclouen:

Les piles de gran format o bastó (com per exemple les piles de petaca o les cilíndriques) s’utilitzen en aparells voluminosos com transistors, joguines, llanternes... Els exemples més coneguts són les piles salines o de Leclanché i les piles alcalines.

Els acumuladors secs, és a dir, piles recarregables que es poden utilitzar durant molt de temps. Els més freqüents són de niquel-cadmi. Aquest tipus de piles contenen menys quantitat de metalls pesants que les piles botó però se’n produeixen i consumeixen molt més. Quan, incorrectament, es llencen les piles a les escombraries, aquestes piles van a parar a l’abocador i a la incineradora. Llavors, el mercuri i els altres metalls pesants tòxics continguts en les piles poden arribar al medi i perjudicar els éssers vius, arribant fins a l’home a través de la cadena alimentària. Per a minimitzar la quantitat d’aquest tipus de residus, podem fer servir corrent elèctric, plaques solars, etc.

Recollida

Els particulars poden guardar aquest tipus de piles a casa per tal de portar-los posteriorment a la deixalleria més propera, on hauran de tenir cura de dipositar-les en el contenidor específic per a les piles de gran format.

Destí

Totes les piles de gran format i acumuladors recollits, tant a les deixalleries com als punts de recollida, són portades a la planta de reciclatge de piles de gran format o bastó. El reciclatge de les piles bastó es basa en una combinació d’un procés mecànic (trituració de les piles i obtenció de la fracció salina amb recuperació dels materials que constitueixen l’embolcall de les mateixes) i un procés hidrometàl.lic, on es recuperen (en forma de dissolvents de gran puresa, metalls i sals aprofitables per a d’altres usos industrials) els elements metàl.lics continguts en la fracció salina de les piles.

Així doncs, els productes que s’obtenen amb aquest procés de reciclatge són:

§ Materials de l’embolcall de les piles: metalls no fèrrics (bàsicament coure i zenc), metalls fèrrics, plàstic i paper.

§ Grafit i diòxid de manganès.

§ Ciment metàl.lic constituït per cadmi, coure, níquel, mercuri i zenc.

§ Dissolució de sulfat de zenc.

§ Sals de manganès.

Tots ells són emmagatzemats per als seva posterior venda.


Comparteix