Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

34-BateriesOrigen

Les bateries són aparells que acumulen l’energia elèctrica necessària per a garantir l¡arrancada del motor del nostre vehicle i el funcionament dels diferents circuits quan el motor està parat. Consten d’unes plaques de plom carregades, unes positiva i altres negativament, recobertes amb una dissolució d’aigua, destil.lada i àcid sulfúric,producte molt corrosiu i tòxic, que si s’aboca incontroladament a les aigües pot alterar-ne el seu pH i contaminar el sòl. Per tal de minimitzar aquest tipus de residu hem de: Maximitzar la duració de la nostra bateria, cuidant-nos de fer les operacions necessàries pel seu manteniment i procurant que la bateria no quedi mai descarregada del tot (recordant-nos d’apagar els llums quan sortim del cotxe, fent ús racional de l’aire condicionat del cotxe a l’estiu, etc). Utilitzar medis de transport alternatius sempre que sigui possible (fer servir el transport públic, la bicicleta, caminar, etc.)

Recollida

Els usuaris portaran les bateries a la deixalleria amb compte de no vessar l’àcid sulfúric. A la deixalleria aquest residu es dipositarà al recinte de residus especials, dins d’uns contenidors de plàstic, on es poden apilar amb cura per al seu posterior transport.

Destí

Les bateries recollides es porten primer a una planta on es recupera l’àcid, per a després ser portades a una altra planta on es trituren, se separa l’embolcall de plàstic (PPcopolímer, que és venut per a la seva recuperació mitjançant extrusió) i es fon el plom contingut en elles, recuperant-lo en forma de lingots.


Comparteix