Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

33-PilesOrigen

Les piles botó (per exemple les piles de mercuri o de liti) es caracteritzen per tenir una dimensió reduïda i generalment forma de botó, com el seu nom indica. S’utilitzen en rellotges, calculadores i altres aparells petits. Malgrat la seva petitesa són les més contaminants, sonat que el seu contingut de mercuri pot arribar a ser de fins a un 30% en pes, en el cas de les piles botó d’òxid de mercuri. Quan, incorrectament, es llences les piles a les escombraries, aquestes piles van a parar a l’abocador o ala incineradora. Llavors, el mercuri i els altres metalls pesants tòxics continguts en les piles poden arribar al medi ambient i perjudicar els éssers vius, arribant fins a l’home a través de la cadena alimentària. Per a minimitzar la quantitat d’aquest tipus de residus, podem fer servir corrent elèctric, plaques solars, rellotges de corda, solars o que es carreguen amb el moviment, etc.

Recolllida

Actualment, existeixen a Badalona més de 200 punts de recollida de piles en establiments comercials, dependències municipals, etc que disposen de contenidors per a piles botó i per a piles de gran format. A més, hi ha contenidors específics publicitaris instal.lats a la via pública.

Destí

Totes les piles botó recollides, tant de les deixalleries com als punts de recollida, són portades a la planta de tractament i reciclatge de piles botó i làmpades fluorescents.

En aquesta planta, les piles botó són sotmeses a un procés de separació dels seus components, els productes resultants del qual són:

§ Mercuri amb un grau de puresa superior al 96% (el qual és emmagatzemat per a la seva posterior venda).

§ Els casquets de metall fèrric de les piles botó lliures de mercuri (que posteriorment es venen).

§ L’aigua de condensació de la qual s’ha extret el mercuri (la qual és reciclada a la planta de tractament i reciclatge de les piles bastó).


Comparteix