Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

32-Electrònica-InformàticaOrigen

Dins d’aquest grup de residus s’inclouen tots aquells aparells informàtics (ordinadors, disquets, monitors, impressores, mòdems, teclats, ratolins, xips, etc.) i aparells electrònics (televisors, vídeos, ràdios, despertadors i calculadores elèctriques, etc.) que podem trobar a les llars particulars, oficines, botigues informàtiques i d’electrònica...

La problemàtica d’aquests materials recau sobre els circuits electrònics. En aquests circuits es troben retardants de flama i altres materials com nous metalls que poden portar problemes mediambientals importants si s’aboquen o es cremen.

Així doncs, la recollida selectiva d’aquests residus evita aquests possibles efectes contaminats, alhora que permet la reutilització d’aquests aparells o, com a mínim, la recuperació dels seus components. Per tal de reduir la quantitat generada d’aquest residu, hem de llegir amb atenció les instruccions d’ús i manteniment, proporcionades pel fabricant, d’aquests tipus d’aparells i procurar seguir-les al peu de la lletra, per tal d’allargar la vida útil del nostre material informàtic.

Recollida

Aquest residu s’ha de portar a les deixalleries, on s’informarà als empleats de les seves condicions de conservació (si funciona o no...). També existeix un sistema de recollida porta a porta, en els dies assenyalats per l’Ajuntament, en els quals els usuaris poden baixar aquests residus al carrer a les hores indicades.

Destí

Tots els aparells informàtics/electrònics recollits pel servei de deixalleria són portats a un gestor que es dedica a la recuperació de ferralla metàl.lica i al desballestament d’aparells electrònics, per tal de fer una separació dels seus components pera la seva recuperació i reciclatge posteriors, mitjançant la trituració.


Comparteix