Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

30-PaperOrigen

El paper es compon de fibres cel.lulòsiques d’origen arbori adherides les unes a les altres formant làmines molt primes. Els diferents tipus de paper presenten característiques diferents atesa la seva composició, l’ús de tintes, etc. podem dividir el paper en tres categories en funció de l’ús que en fem: informació-comunicació (premsa, revistes, llibres, oficina, fotocopies, fulls de propaganda, etc) ús domèstic (paper tissú per a rotllos de cuina, filtres de cafè, mocadors, etc.) i embalatges (sacs, paper d’embalar, etc.) Donat que seria molt difícil, a més d’innecessari, la separació del paper entre el paper utilitzat en envasos i embalatges i la resta, es considera que el 40% del paper que arriba ales deixalleries és paper procedent d’envasos i embalatges.

La recuperació del paper i la seva reutilització ofereix nombrosos avantatges:

§ Disminueix el volum dels nostres residus.

§ Redueix el consum d’energia (en un 65%) i aigua (en un 85%) en el procés de fabricació del paper.

§ Disminueix la contaminació atmosfèrica i de l’aigua provocada per la seva fabricació.

§ Redueix la necessitat de fibres vegetals verges procedents dels arbres (disminuint així la desforestació i l’efecte hivernacle) i les importacions de fusta i paper vell d’altres països. Per tal de minimitzar la quantitat d’aquest residu, hem de rebutjar els productes amb embalatges excessius o superflus i procurar comprar productes en format familiar en comptes d’envasos individuals.

Recollida

Cal no barrejar el paper reciclable amb papers bruts (mocadors, tovallons...) paper d’alumini, paper de fax, paper carbó, papers engomats, plastificats, encerats, grapes, clips o elements metàl·lics. Els particulars han de dipositar el paper en iglú de color blau que trobaran a una distància màxima de 300 m. Dels seus domicilis. També poden guardar aquest residu fins a tenir una quantitat considerable i portar-lo a una deixalleria, on el dipositaran en el contenidor corresponent.

Destí

El paper recollit a les deixalleries és reciclat, on es classifica, es tritura i es premsa per tal de ser venut a les indústries papereres. És en aquestes indústries on el paper vell és barrejat amb aigua, obtenint-se l’anomenada pasta de paper, la qual se sotmet a diversos procediments per a eliminar les impureses (plàstics, adhesius, tintes, etc.) per a després ser introduïda, juntament amb una certa quantitat de fibres verges, en el procés de fabricació de nou paper.


Comparteix