Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

29-Pintures amb dissolventsOrigen

Les pintures amb dissolvents són aquelles en les que el vehicle volàtil és un dissolvent o una barreja de dissolvents orgànics com, per exemple, les pintures plàstiques, d’or i plata, els vernissos, els decapants, les laques, la pintura tipus mini, pintures antihumitat, pintures a l’oli, etc. Les pintures residuals es generen en bricolatge, o bé provenen de productes caducats, restes de fabricació, etc. Són productes inflamables i tòxics, ja que contenen dissolvents i pigments amb base de metalls pesants, i el seu impacte en el medi és molt important a causa de la seva immiscibilitat amb l’aigua.

Recollida

Els particulars poden portar les restes de pintura generades pel bricolatge domèstic a les deixalleries, correctament etiquetades i tapades.

Destí

Les pintures amb dissolvents recollides a les deixalleries són portades al centre de recuperació on es reagrupen i/o recondicionen (mitjançant processos de neutralització, oxidació-reducció, hidròlisi, solidificació o filtració) amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inertitzat en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa de tractament de residus especials. Els envasos buits són enviats a l’àrea de recuperació d’envasos i embalatges, dins de la mateixa planta, on són descontaminats i recuperats.


Comparteix