Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

28-Pintures amb aiguaOrigen

Les pintures a l’aigua són aquelles en les quals el vehicle volàtil és fonamentalment aigua, tot i que poden tenir un 20% de dissolvents orgànics anomenats agents de coalescència. Podem trobar pintures acríliques, pintures naturals, pintures en emulsió o dispersió, pintures al tremp, aiguades (gouache), a la nogalina, a la calç, tèmperes, tintes, etc. Les pintures residuals es generen en bricolatge, o bé provenen de productes caducats, restes de fabricació, etc. Són productes tòxics, ja que contenen pigments amb base de metalls pesants, els quals tenen un impacte molt negatiu en el medi ambient. Per tal de minimitzar la quantitat d’aquest tipus de residus, hem de calcular molt bé la pintura que necessitem abans de comprar-la perquè després quedin les mínimes restes possibles, amb la qual cosa també estarem estalviant-nos diners.

Recollida

Els particulars poden portar les restes de pintura generades pel bricolatge domèstic a les deixalleries, correctament etiquetades i tapades.

Destí

Les pintures amb aigua recollides a les deixalleries són portades en un centre de recuperació, on els residus es reagrupen i/o recondicionen (mitjançant processos de neutralització, oxidació, reducció, hidròlisi, solidificació o filtració) amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inertitzat en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa de tractament de residus especials. Els envasos buits són enviats a l’àrea de recuperació d’envasos i embalatges, dins de la mateixa planta, on són descontaminats i recuperats.


Comparteix