Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

25-CosmèticsOrigen

Els cosmètics s’utilitzen per millorar la imatge i conservar i embellir els cabells, cutis, ungles, etc. i tenen el seu origen en les llars particulars i els petits comerços. Dins d’aquest grup s’inclouen, per exemple, els pintaungles i cremes, pasta de dents, desodorants... Alguns cosmètics contenen productes tòxics com dissolvents i és per això que cal fer-ne una recollida selectiva. Per a minimitzar la quantitat d’aquests residus hauríem d’evitar l’ús excessiu de cosmètics, o residus cosmètics sense productes tòxics i perillosos.

Recollida

Els usuaris poden portar els cosmètics a les deixalleries. Aquest residu es guardarà en el contenidor corresponent del cobert d’emmagatzematge dels residus especials, sota la supervisió de l’operari encarregat.

Destí

Els cosmètics recollits a les deixalleries són portat al centre de recuperació on es reagrupen i/o recondicionen (mitjançant processos de neutralització, oxidació-reducció, hidròlisi, solidificació o filtració) amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inertitzat en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa de tractament de residus especials. Els envasos buits són enviats a l’àrea de recuperació d’envasos i embalatges, dins de la mateixa planta, on són descontaminats i recuperats.


Comparteix