Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

22-DissolventsOrigen

Els dissolvents són substàncies orgàniques, sintetitzades per la indústria química o derivades del petroli, que tenen la capacitat de dissoldre altres productes per tal de formar una mescla uniforme i homogènia. Els dissolvents es poden classificar en: Diluents en general: white spirit, aiguarràs, trementines, acetones, glicols, etc. presents en els correctors líquids, els retoladors... Dissolvents combustibles: alcohol de cremar, alcohol metílic, benzines, petroli... Els dissolvents residuals es generen en tallers coma resultat de processos de neteja de peces i equips de pintura, en tintoreries, en llars (productes de neteja, llevataques) etc. Els dissolvents són productes inflamables i tòxics. La seva volatilitat comporta una problemàtica especial associada a l’emanació de vapors i a la seva possible inhalació.

Recollida

Els dissolvents hauran de ser portats a les deixalleries, on s’hauran de guardar drets i ben tancats per a evitar que es volatilitzin els dissolvents que contenen. És necessari que els usuaris tanquin bé els envasos i els digui amb l’etiqueta ben visible. S’emmagatzemaran temporal al cobert de residus especials, en prestatges.

Destí

Els dissolvents recollits a les deixalleries són portats a un centre on són reagrupats amb la finalitat d’aconseguir un producte homogeni i en quantitat suficient, que pugui ser tractat i recuperat (o inertitzat en cas que la valorització no sigui possible) en una planta externa, on els dissolvents usats seran destil.lats i purificats d’envasos i embalatges, on són descontaminats i recuperats.


Comparteix