Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

20-Restes de podaOrigen

Dins d’aquest grup de residus s’inclouen totes les restes vegetals provinents del manteniment de zones verdes i poda d’arbrat, aclarides i neteges forestals i poda de fruiters i les restes de jardí (fullaraca, gespa segada, podes de jardí, arrels, petits branquillons, fulles i flors seques...) les restes de poda es generen en llars particulars (amb jardí o testos amb plantes d’interior-exterior). La recollida separada d’aquest residu possibilita el compostatge d’aquesta matèria orgànica vegetal, tancant el cicle, j que el compost és un adob natural que es fa servir per a abonar i fer créixer nous arbres i plantes.

Recollida

Aquest residu es portarà a les deixalleries, dipositant-se al contenidor adient.

Destí

Les restes vegetals recollides a les deixalleries es porten a les plantes de compostatge, on passen per un procés de compostatge, és a dir, la transformació d’aquesta matèria orgànica vegetal mitjançant l’acció dels microorganismes i en les adequades condicions d’humitat i aireació, que fa possible que els nutrients que s’havien acumulat en els components vegetals tornin a ser de nou nutrients disponibles per a les plantes. Les reaccions de transformació són fermentacions (principalment aeròbies) mitjançant les quals els microorganismes sintetitzen productes orgànics més complexos que la matèria vegetal original, produint-se al final, entre d’altres, materials húmics (materials que es troben en la capa superficial dels sòls naturals i que constitueixen la base de la seva fertilitat). Així, doncs, el resultat d’aquest compostatge és el compost, un producte de gran qualitat com a adob orgànic, que a més a més de la seva funció com a fertilitzant, millora l’estructura del sòl. Aquest procés de compostatge també es pot dur a terme de manera particular, a casa.


Comparteix