Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

16-Termòmetres i HgOrigen

El mercuri està present en diversos instruments de mesura com termòmetres, baròmetres, etc., on a través del grau de contracció-dilatació d’aquest metall líquid es port obtenir una mesura precisa de paràmetres com la temperatura o la pressió. Quan, incorrectament, es llencen els termòmetres, baròmetres, etc. a les escombraries, el mercuri (metall pesant molt tòxic) que contenen pot arribar al medi i provocar efectes molt negatius en els éssers vius, arribant fins i tot a perjudicar l’home a través de la cadena alimentària.

Recollida

Els usuaris portaran aquests tipus de residus ales deixalleries. Hem d’aconsellar que en cas de trencament del termòmetre, el mercuri es reculli amb un comptagotes i s’introdueixi en un envàs amb aigua que tanqui bé, per a evitar que el mercuri es volatilitzi. A la deixalleria aquest residu es dipositarà juntament amb les piles botó en el contenidor corresponent del cobert d’emmagatzematge dels residus especials, sota la supervisió de l’operari encarregat.

Destí

El mercuri recollit és portat, juntament amb les piles botó, a la planta de tractament i reciclatge de piles botó i làmpades fluorescents. En aquesta planta, el mercuri i el altres components dels termòmetres (com el vidre) són recuperats mitjançant un procés de destil.lació en el qual s’obté mercuri amb un grau de puresa superior al 96%, el qual és emmagatzemat per a la seva posterior venda.


Comparteix