Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

15-Olis motor mineralsEls olis derivats del petroli tenen múltiples utilitats: olis de motor, olis hidràulics, lubricants, per transformadors, de mecanització... Tanmateix, el seu període de vida útil és limitat i, periòdicament, s’ha de renovar. A nivell particular, això comporta la generació d’olis minerals i sintètics d’automoció usats en tallers de reparació.

Els olis usats són rics en metalls, sulfurs i clors procedents dels additius que contenen i, per tant, poden tenir un impacte negatiu sobre el medi ambient força considerable.

Recollida

Els particulars poden portar els seus olis minerals usats a les deixalleries. Aquests olis han de ser dipositats i emmagatzemats en dipòsits adequats sense barrejar-los amb altres olis o líquids. Els olis minerals es dipositaran en el contenidor corresponent (bidons) del cobert d’emmagatzematge dels residus especials, amb compte de que no vessin i sota la supervisió de l’operari encarregat.

Destí

Una empresa especialitzada recull l’oli usat dels centres generadors i de les deixalleries i el porta a la seva planta de generació de l’oli usat. En aquesta planta es procedeix a la valorització dels olis usats,mitjançant diferents processos de destil.lació dels quals s’obté:

§ Aigua i hidrocarburs lleugers, que són reutilitzats a la mateixa planta.

§ Gasoil i oli lleuger, que es destinen a combustible.

§ Oli refinat, sense metalls pesants ni partícules, comercialitzable com a oli de base per a fer nous olis comercials (dos litres d’oli poden obtenir-se a partir de tres litres d’oli usat o, alternativament, de 100 litres de petroli, recurs natural escàs.

§ Una solució salina útil com a fertilitzant o com a aigua de procés.

§ Un sòlid residual que pot utilitzar-se com a asfalt.


Comparteix