Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

14-Olis vegetalsOrigen

Dins d’aquest grup s’inclouen tots aquells olis d’origen vegetal, com per exemple l’oli d’oliva o de gira-sol, que s’utilitzen per a cuinar a les llars particulars, petits restaurants, cuines de col·legi, etc. Amb la seva recollida selectiva evitarem que vagin a parar al clavegueram i provoquin seriosos problemes de contaminació ja que impedeixen el procés de depuració natural de les aigües residuals i dificulten seriosament l’acció de les plantes depuradores.

Recollida

Els olis vegetals usats en la cuina es poden guardar en una garrafa i quan es tingui una quantitat considerable cal portar-los a les deixalleries, on es dipositaran en el contenidor corresponent (bidons, amb compte de que no vessin).

Destí

Aquests olis vegetals es recuperen per a l’obtenció de farines de carn i greixos per a l’alimentació animal. Cal dir que altres possibilitats de tractament serien depurar i netejar aquests olis per tal de ser reciclats per a fer sabó i cosmètics, o bé el seu tractament per a la reintroducció dins de diversos processos industrials (pintures, tractament i adoberia de pells i químiques).

Recorda

Les activitats econòmiques han de gestionar els seus residus d’olis a través d’empreses autoritzades.


Comparteix