Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

13-PneumàticsOrigen

El pneumàtic és el revestiment perifèric de les rodes d’un vehicle. Conté aire a pressió, bé directament, bé dins una cambra de goma inflable situada entre la coberta de cautxú del pneumàtic i la llanta metàl.lica a la qual aquest està fixat. Aquest residu està format bàsicament per cautxú, natural i sintètic, i acer o fibres sintètiques. Per tal de minimitzar la quantitat d’aquest residu, hem d’utilitzar medis de transport alternatius al cotxe (transports públics, bicicletes, caminar, etc.) i quan això no sigui possible hem de reduir al mínim el desgast dels pneumàtics:

§ Procurant conduir amb una velocitat moderada i sense accelerades o frenades brusques.

§ Controlant que les rodes tinguin sempre la pressió d’aire recomanada pel fabricant, tenint en compte la càrrega que transportem.

§ Utilitzant cadenes per a la neu.

§ Vigilant que el cotxe estigui sempre en perfecte estat (ben equilibrat i alineat, els frens ben reglats, etc)

Recollida

La recollida d’aquests tipus de residus es fa a través de la xarxa de deixalleries, on els particulars poden dur els seus pneumàtics vells, o bé a través dels tallers mecànics, els quals han de tenir els seus propis circuits de recollida. Cal assenyalar que, malgrat que el pneumàtic es troba adherit a la llanta metàl.lica de la roda del vehicle, a la deixalleria és preferible portar el pneumàtic i la llanta per separat i dipositar aquesta última en el contenidor de ferralla.

Instruccions per a la recepció de pneumàtics a les deixalleries

Segons quin sigui l’origen i les característiques del pneumàtic fora d’ús (PFU) que entra a la deixalleria els Sistemes Integrats de Gestió (SIG) tenen l’obligació o no de realitzar la seva retirada gratuïta.

Tipus de pneumàtics que poden arribar a les deixalleries:

§ Pneumàtics de reposició, que es generen principalment als tallers de reparació d’automòbils. Aquests NO haurien d’entrar a les deixalleries, els titulars dels tallers s’hauran de posar en contacte amb els sistemes integrats de Gestió (SIGNUS i TNU).

    A Catalunya hi ha dos Sistemes Integrats de Gestió (SIG) autoritzats des de l’any 2008: SIGNUS (www.signus.es) i TNU (WWW.tnu.es

§ Pneumàtics provinents de particulars, fins a un màxim de 5 pneumàtics sense llanta per persona i any.

§ Pneumàtics de desballestadors de vehicles fora d’ús (VFU). Aquests pneumàtics NO haurien d’entrar a les deixalleries, aquests pneumàtics, s’han de gestionar a través de gestors autoritzats a càrrec dels desballestadors.

§ Pneumàtics de bicicletes o amb un diàmetre superior a 1400 mm., s’ha de contactar amb un gestor de PFU autoritzat i assumir el cost de la seva gestió.

§ Pneumàtics procedents d’activitats ramaderes/agrícoles. És responsabilitat del propietari de l’explotació agrícola i ramadera assumir el cost a través de gestors de PFU autoritzats i assumir el cost de la seva gestió.

Destí

Els pneumàtics recollits a les deixalleries són recuperats mitjançant la seva classificació i trituració d’aquells que no es puguin recautxutar.


Comparteix