Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

11-Ampolla de cavaOrigen

El vidre resulta de la fusió, a més de 1500 ºC, d’una sèrie de matèries primeres entre les que es troben principalment la sorra de quars (sílice), el carbonat de sodi (sosa, Na2CO3) i la pedra calcària (carbonat de calci, CaCO3), totes elles molt abundants en la natura, juntament amb altres components secundaris com els colorants, decolorants, opacificants, etc. Entre les principals característiques del vidre destaquen la seva inalterabilitat química, resistència a la corrosió, l’oxidació i les altes temperatures, impermeabilitat enfront dels gasos, indeformabilitat i la seva versatilitat per a poder ser moldejat en infinitat de dissenys i mides. A més, es pot reutilitzar per a ús alimentari una mitjana de 30-40 vegades i és reciclable al 100% com a matèria primera. Tanmateix, com a inconvenients té la seva fragilitat i el seu pes elevat. Separem les ampolles de cava, ja que les seves característiques d’estandarització, gruix, resistència. Etc., faciliten la seva reutilització i reincorporació al circuit de comercialització. A més amb aquesta recuperació estalviem energia i matèries primeres i reduïm la contaminació provocada pel procés de fabricació del vidre.

Recollida

Els usuaris han de dur les ampolles de cava, tenint cura de que no es trenquin, al contenidor o a la deixalleria.


Comparteix