Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

10-Vidre pla Seguretat i ArmatOrigen

El vidre resulta de la fusió, a més de 1500 ºC, d’una sèrie de matèries primeres entre les que es troben principalment la sorra de quars (sílice), el carbonat de sodi (sosa, Na2CO3) i la pedra calcària (carbonat de calci, CaCO3), totes elles molt abundants en la natura, juntament amb altres components secundaris com els afinants, colorants (òxids metàl·lics), opacificants, etc. El vidre pla de seguretat (antixoc) està format per dos o més làmines de butiral de polivinil (un tipus de plàstic). El vidre pla armat està format per generalment dues capes de vidre, entremig de les quals hi ha una malla metàl.lica soldada, de retícula quadrada (de 12-25 mm. De costat) la qual és introduïda en la fulla de vidre durant el procés de laminació. Fent una recollida selectiva d’aquest tipus de vidre, estalviem matèries primeres i energia, reduïm la contaminació provocada pel procés de fabricació del vidre i disminuir el volum dels residus municipals.

Recollida

Aquest residu, el més net possible, ha de ser portat a les deixalleries amb molt de compte de no tallar-se.

Destí

Tant el vidre pla de seguretat com l’armat són més difícils de recuperar que el vidre pla normal, ja que el primer conté plàstic (butiral de polivinil) i el segon metalls, per la qual cosa han de passar per un procés de reciclatge força complex. Malgrat això, tot el vidre pla de seguretat i armat dipositat a les deixalleries és recollit per al seu reciclatge, iniciant-se un procés de classificació i trituració (fins a obtenir pols fina). En el cas del vidre armat, aquesta pols passa per uns electroimants que separen les partícules de filferro de les de vidre. El metall obtingut no és aprofitable per part de la indústria metal·lúrgica, per la qual cosa el seu destí és el dipòsit controlat. En el cas del vidre de seguretat, la pols procedent del triturat passa per uns processos de “fermentació”, en els quals pateix diverses etapes de compressió-dilatació en les que els filaments de plàstic es van desprenent del vidre. Després de 6 mesos de “fermentació·, torna a ser triturat en els molins, on els filaments de vidre plastificat són se`parades per aspiració o ventilació. Així doncs, la calcina (o vidre esmicolat) lliure de plàstics i metalls, obtinguda a partir del vidre de seguretat i armat, es portat a les fàbriques de vidre, on barrejada amb la resta de matèries primeres, entrarà en el procés de fusió (a temperatures molt més reduïdes que la fusió dels minerals, el que representa un important estalvi energètic) i se li donarà la forma desitjada, retornant de nou al mercat. Cal dir que la calcina procedent del reciclatge manté al 100% les característiques del vidre del qual prové i s’utilitza per a fabricar productes de la mateixa qualitat que els originals.


Comparteix