Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

9-Vidre de colorOrigen

El vidre resulta de la fusió, a més de 1500 ºC, d’una sèrie de matèries primeres entre les que es troben principalment la sorra de quars (sílice), el carbonat de sodi (sosa, Na2CO3) i la pedra calcària (carbonat de calci, CaCO3), totes elles molt abundants en la natura, juntament amb altres components secundaris com els afinants, decolorants, opacificants, etc. Entre les principals característiques del vidre destaquen la seva inalterabilitat química, resistència a la corrosió, l’oxidació i les altes temperatures, impermeabilitat enfront dels gasos, indeformabilitat i la seva versatilitat per a poder ser moldejat en infinitat de dissenys i mides. A més, es pot reutilitzar per a ús alimentari una mitjana de 30-40 vegades i és reciclable al 100% com a matèria primera. Tanmateix, com a inconvenients té la seva fragilitat i el seu pes elevat. El vidre de color s’utilitza bàsicament en ampolles per a vi (de color verd o marró) o aigua (de color blau). Fent una recollida selectiva d’aquestes ampolles, estalviem matèries primeres i energia, reduïm la contaminació provocada pel procés de fabricació del vidre i disminuïm el volum dels residus municipals. Sempre que sigui possible, hem d’utilitzar envasis de vidre retornable.

Recollida

Tots els envasos de vidre de color d’un sòl ús (no retornables) es dipositaran en el contenidor verd, o bé es portaran a les deixalleries.

Destí

Tot el vidre de color recollit a les deixalleries és recollit per empreses que s’encarreguen de la seva recuperació mitjançant la classificació, trituració i garbellament (se separen les restes metàl.liques, suros, etc.), obtenit-se la calcita o vidre esmicolat, la qual es porta a les fàbriques de vidre, on barrejada amb la resta de matèries primeres, entrarà en el procés de fusió (a temperatures molt més reduïdes que la fusió dels minerals, el que representa un important estalvi energètic) i se li donarà la forma desitjada, retornant de nou al mercat. Cal dir que la calcina procedent del reciclatge manté al 100% les característiques del vidre del qual prové i s’utilitza per a fabricar productes de la mateixa qualitat que els originals.


Comparteix