Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

8-Vidre transparentOrigen

El vidre resulta de la fusió, a més de 1500 ºC, d’una sèrie de mate`ries primeres entre les que es troben principalment la sorra de quars (sílice), el carbonat de sodi (sosa, Na2CO3) i la pedra calcària (carbonat de calci, CaCO3), totes elles molt abundants en la natura, juntament amb altres components secundaris com els afinants, decolorants, opacificants, etc. Entre les principals característiques del vidres destaquen la seva inalterabilitat química, resistència a la corrosió, l’oxidació i les altes temperatures, impermeabilitat enfront dels gasos, indeformabilitat i la seva versatilitat per a poder ser moldejat en infinitat de dissenys i mides. A més, es pot reutilizar per a ús alimentari una mitjana de 30-40 vegades i és reciclable al 100% com a matèria primera. Tanmateix, com a inconvenients té la seva fragilitat i el seu pes elevat. El vidre transparent s’utilitza en molts envasos alimentaris (pots de llegums, espàrrecs, menjar per a nens, etc.) i en ampolles de refrescos, primeres i energia, reduïm la contaminació provocada pel procés de fabricació del vidre i disminuïm el volum dels residus municipals. Sempre que sigui possible, hem d’utilitzar envasos de vidre retornable.

Recollida

La calcina que s’obté en el procés de reciclatge pot ser utilitzada per a fabricar més vidre transparent, a diferència de la calcina obtinguda a partir d’una barreja amb vidre de color. Tots els envasos de vidre transparent d’un sòl ús (no retornables) es dipositaran en l’iglú verd, o bé es portaran a les deixalleries, on es dipositaran per separat dels envasos de vidre de color.

Destí

Tot el vidre transparent recollit a les deixalleries és recollit per empreses que s’encarreguen de la seva recuperació mitjançant classificació, trituració i garbellament (se separen les restes metàl.liques, suros, etc.) que puguin haver barrejats) obtenint-se la calcita o vidre esmicolat, la qual es porta a les fàbriques de vidre, on barrejada amb la resta de matèries primeres, entrarà en el procés de fusió (a temperatures molt més reduïdes que la fusió dels minerals, el que representa un important estalvi energètic) i se li donarà la forma desitjada, retornant de nou al mercat. Cal dir que la calcina procedent del reciclatge manté al 100% les característiques del vidre del qual prové i s’utilitza per a fabricar productes de la mateixa qualitat que els originals.


Comparteix