Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

7-Vidre plaOrigen

El vidre resulta de la fusió, a més de 1500 ºC, d’una sèrie de matèries primeres entre les que es troben principalment la sorra de quars (sílice), el carbonat de sodi (sosa, Na2CO3) i la pedra calcària (carbonat de calci, CaCO3), totes elles molt abundants en la natura, juntament amb altres components secundaris com els afinants, colorants (òxids metàl·lics), opacificants, etc. El vidre pla és aquell vidre que ha estat moldejat en forma de làmina plana, i que s’utilitza en portes, finestres, taules, plats, etc. Té un gruix variable (entre 4 i 15 mm, aproximadament) i pot tenir diferents tonalitats (verd, blau, marró...) i graus de transparència. Fent una recollida selectiva d’aquest tipus de vidre, estalviem matèries primeres i energia, reduïm la contaminació provocada pel procés de fabricació del vidre i disminuïm el volum dels residus municipals.

Recollida

Aquest vidre pla ha de ser portat a les deixalleries amb molt de compte de no tallar-se, i dipositar-lo en el contenidor específic per al vidre pla. Cal que els usuaris portin el vidre pla el màxim de net possible.

Destí

Tot el vidre pla dipositat a les deixalleries és recollit i recuperat mitjançant classificació, trituració i garbellament, en la planta de reciclatge, obtenir-se la calcita o vidre esmicolat, la qual es portada a les fàbriques de vidre, on barrejada amb la resta de matèries primeres, entrarà en el procés de fusió (a temperatures molt més reduïdes que la fusió dels minerals, el que representa un important estalvi energètic) i se li donarà la forma desitjada, retornant de nou al mercat. Cal dir que la calcina procedent del reciclatge manté al 100% les característiques del vidre, del qual prové i s’utilitza per a fabricar productes de la mateixa qualitat que els originals.


Comparteix