Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

6-FustaOrigen

Dins d’aquesta categoria s’inclouen tots aquells elements de fusta que podem trobar en una casa, com per exemple, marcs de finestra, portes, marcs de porta, restes de mobles, caixes de mercat... Podem diferenciar entre fusta pròpiament dita i conglomerat, és a dir, aquell material format per fusta triturada i compactada i que, sovint, està recobert per una capa de fòrmica (material laminat de plàstic) o melanina. Aquest residu es genera bàsicament en petites obres de bricolatge o reformes en llars particulars, petit comerç, etc.

Recollida

Els usuaris portaran la fusta (el més neta possible) a les deixalleries, on la dipositaran al contenidor corresponent.

Destí

La fusta recollida a les deixalleries passa per un procés de triatge en el qual se separa el conglomerat del que és fusta pròpiament dita. Un cop es tenen aquestes dues fraccions es trituren. La fusta triturada s’incorpora com a matèria primera al procés de fabricació de palets i conglomerats de fusta, mentre que el conglomerat triturat, és valoritzat enèrgicament mitjançant la combustió n calderes preparades per aquest tipus de combustible, obtenint-se energia que servirà per escalfar l’aigua de calderes comuns d’aigua calenta d’habitatges, etc.


Comparteix