Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

5-MetallsOrigen

Dins d’aquesta categoria, s’inclouen tots aquells materials formats per metalls no fèrrics, com per exemple bobines de motors i tubs de coure, finestres d’alumini, olles i aixetes d’acer inoxidable, etc. Aquests residus poden tenir procedències molt diferents, des de llars particulars, fins a subproductes de producció de petits industrials, passant per oficines, bars, petits tallers... La recuperació dels metalls que formen part de tot tipus d’estris i utensilis que fem servir, mitjançant la seva recollida selectiva, suposa un important estalvi de matèries primeres minerals: per tal de minimitzar la generació d’aquest residu, hem de tenir cura del manteniment de tots els estris i materials no fèrrics, per tal d’allargar-ne la seva vida útil.

Recollida

Els particulars poden portar els elements no fèrrics a les deixalleries, on la dipositaran en el contenidor corresponent.

Destí

Els metalls dipositats a les deixalleries són transportats al reciclador, i a través d’un procés de separació i fusió, els diferents metalls són recuperats per a la seva reintroducció en el cicle productiu.


Comparteix