Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

4-FerrallaOrigen

S’entén per ferralla, tots aquells elements fèrrics que podem trobar a les llars particulars, oficines, petits comerços, etc., com per exemple, canonades i tot tipus d’utensilis domèstics (somiers, peus de làmpades...). S’inclouen també dins d’aquest grup de residus, els subproductes fèrrics de producció de petits industrials. Mitjançant la recollida selectiva dels materials fèrrics, s’evita que aquests vagin a parar als abocadors i es possibilita la recuperació i el reciclatge del ferro, amb el consegüent estalvi de recursos minerals que això comporta.

Recollida

Els particulars i petits industrials poden portar la ferralla a les deixalleries, on la dipositaran en el contenidor corresponent.

Destí

Generalment, el ferro pot incorporar-se al cicle productiu o, més freqüentment, pot ser utilitzat per un indústria mecànica, mitjançant un procés de fusió i conformació d’u nou element.


Comparteix