Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

1-Mobles vellsOrigen

Els mobles són els objectes pràctics o de guarniment d’una casa, és a dir, llits, taules, cadires, armaris, etc. Aquests residus es generen a les llars particulars, escoles, oficines... Per tal de minimitzar aquest residu hem de tenir cura dels mobles per tal d’allargar-ne la seva vida útil.

Recollida

Els mobles es dipositaran a les deixalleries, o bé al carrer en els dies assenyalats per l’Ajuntament per a fer-ne una recollida porta a porta, trucant al telèfon 901 114 115. El dia indicat, es deixen els mobles, trastos vells, matalassos i altres voluminosos a la porta del vostre edifici i els vindrem a recollir.

Allunyeu-los dels contenidors, per tal de no entorpir la recollida d’aquets.

Per poder fer una previsió, podeu consultar els dies de recollida per zones als següents documents:

    -          Zones recollida mobles

    -          Dies recollida mobles


Comparteix