Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Ocupació
OCUPACIÓ

Dades de contacte: impo@badalona.cat

Telèfon: 683 393 596


INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I INTERMEDIACIÓ LABORAL

El Servei d’Orientació del Servei Municipal d’Ocupació ofereix la primera atenció i informació, orientació professional, assessorament i acompanyament per a les persones que busquen feina. S’adreça a tots els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi en situació de desocupació que es trobin en procés de recerca o treballadors-es en millora d’ocupació.


Serveis que oferim:

   - ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ASSESSORAMENT LABORAL

   Informació, assessorament, orientació professional, acompanyament i suport en tot el procés de recerca de feina. Pot ser de forma individualitzada i/o grupal i pretén definir un itinerari formatiu - professional per aconseguir millorar les possibilitats de trobar la feina buscada.

   Atenció permanent tot l’any


   - CLUB DE FEINA

   Espai d’accés lliure amb informació i recursos per a la recerca de feina amb assessorament personalitzat del personal tècnic d’ocupació on podràs:

   Cercar feina a través d’Internet i les eines digitals actuals.

   • Informació sobre les ofertes que es gestionen a través de la borsa de treball pròpia i d’altres del territori.

   • Elaborar documents de treball per a la recerca activa de feina: currículum vitae, carta de presentació, etc.

   • Conèixer quina formació pots fer: reglada, ocupacional, per a treballadors en actiu.

   • Consultar documentació especialitzada: directoris d’empreses, llistat Ett’s, altres.

   • Utilitzar impressores, telèfons i altres mitjans per a la recerca de feina.

   Dilluns de 9:00h a 13:30h a IMPO Can Boscà

   Accés de 45 minuts per persona

   És imprescindible demanar cita prèvia perprotocol COVID19 , a la recepció IMPO Can Boscà o al tel: 93 460 52 00


   - TALLERS D’ORIENTACIÓ I TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA (format cursos intensius)

   Cursos breus i tallers formatius d’orientació laboral i recerca de feina que tenen com a objectiu treballar eines, estratègies i recursos orientats a afavorir l’accés de les persones al mercat de treball.


   Pendent programació segon semestre on-line.


   - PUNT D’INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS DE RECONEIXEMENT DE LES COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

   Servei obert i permanent sobre el programa Acredita’t per facilitar informació sobre les fases del procés de reconeixement de les competències professionals. A més d’orientar i informar sobre els processos a seguir, com a punt d’informació ajudem a la persona que ho demani a formalitzar la sol·licitud de preinscripció i a preparar el seu portafoli de competències professionals.


   - INFORMACIÓ PROVES ACTIC

   Informació sobre les proves d’ACTIC ( informació sobre la tipologia de la prova, dubtes sobre la inscripció, informació dels centres de formació per preparar la prova,etc..) L’ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC i obtenir un certificat acreditatiu emès per la Generalitat de Catalunya.

Com accedir als serveis ?

Cal estar donats d'alta al Servei Local d'Ocupació.

Cita prèvia al 683 393 596 o per correu electrònic: impo@badalona.cat


INTERMEDIACIÓ LABORAL / BORSA DE TREBALL.

Dona resposta a les necessitats d’ocupació de les empreses del territori que col•laboren amb el servei local a través del servei de Borsa de Treball. La intermediació laboral, es treballa de forma molt personalitzada i propera amb l’empresa, recollint la seva petició i analitzant el perfil professional requerit.

Què oferim?

   - Intermediació laboral entre la persona demandant d'ocupació inscrita al servei local d’ocupació i les empreses del propi municipi que necessiten cobrir un lloc de feina.

   - Accés a les ofertes de feina que es gestionen a través de la plataforma XALOC de la Diputació de Barcelona.


Com accedir?

Cal donar-se d’alta del Servei Local d’Ocupació demanant cita prèvia a través del 683 393 596 o per correu electrònic impo@badalona.cat


El servei Municipal d’ Ocupació és també Agència de Col·locació autoritzada pel SOC i SEPE amb núm d’autorització 0900000130. Les obligacions com Agència suposen oferir:

Accions d’informació i primera acollida a demandants, acompanyades d’un procés d’assessorament i orientació laboral així com la preparació dels candidats vers el procés de recerca de feina per aconseguir l’objectiu de la inserció laboral.

Prospecció d’empreses per a la captació i gestió d’ofertes de Treball. L’entitat disposa d’una borsa de treball pròpia que constitueix l’activitat com agència de col·locació.

Intermediació laboral: adequació oferta i demanda laboral.


PROGRAMES EN FUNCIONAMENT:

   - Programa UBICAT

Programa innovador del Servei d’Ocupació de Catalunya per millorar l’ocupabilitat de les persones en recerca de feina a través d’una visió integral i personalitzada de l’ocupació. L’objectiu és personalitzar l’orientació al/la participant per definir així el seu perfil i l’itinerari a seguir. Es treballen:

  - Motivació i autoconeixement / Midfulness i gestió de temps

  - Coaching per a la recerca de feina

- Eines de recerca de feina / Capacitació digital

  - Coneixement de l’entorn productiu

  - Coneixement de les activitats comunitàries de l’entorn immediat

A qui va dirigit?

   - Persones aturades

  - Persones amb la recerca de feina inactiva per motius de motivació/interès

  - Persones treballadores que necessiten un canvi de feina

Com participar?

Cal estar inscrit a l’Oficina de Treball com a demandant d’ocupació. Les persones interessades poden sol·licitar més informació al telèfon 683 393 596 o poden també enviar un correu electrònic a l’adreça següent | impo@badalona.cat

Durada: Del 18/12/2019 al 31/12/2020

   - Dispositiu d’Inserció Laboral: Treball als Barris 2019

Les accions de Treball als Barris tenen per objecte donar resposta a les necessitats de cadascuna de les persones participants, des d’un plantejament flexible d’itinerari individual en la recerca de feina i de formació. Aquestes accions estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als Barris. Accions de:

   - Informació laboral.

   - Anàlisis i diagnosis de l’ocupabilitat.

   - Orientació professional, acompanyament i motivació en el procés de recerca activa de feina i d’inserció.

   - Accions de desenvolupament de les competències transversals i de base: alfabetització digital, castellà,..

   - Prospecció d’empreses, mediació laboral i seguiment de la contractació.


A qui va dirigit?

Persones inscrites com a demandants d’ocupació, amb dificultats per trobar feina (joves, persones amb discapacitat, persones amb baixa qualificació professional, persones aturades de llarga durada,dones...), preferentment dels barris que comprenen el territori de Serra d’en Mena (Llefià, la Salut i La Pau) i els barris de Sant Roc, Artigues i El Remei.


Com participar?

Cal estar inscrit a l’Oficina de Treball. Les persones interessades poden sol·licitar més informació al telèfon 683 393 596 o poden també enviar un correu electrònic a l’adreça següent | impo@badalona.cat


Durada:
Del 30/12/2019 al 29/12/2020

   - Programa 30 Plus

El Programa 30 Plus 2019 subvencionat pel Servei d’ Ocupació de Catalunya  té com objectiu fomentar l’ ocupació de les persones aturades mitjançant la concessió d’ ajuts a les empreses.


A qui va dirigit?


Beneficis per a les empreses:

  - Subvenció per la contractació de 1.050€ (SMI) al mes (màxim de 6 o 9 mesos) si el contracte és de 40 hores setmanals. Si no, es calcularà la quantitat proporcional.

  - La contractació ha de ser com a mínim de 6 mesos i entre 20 i 40 hores a la setmana.

  - El contracte pot ser compatible amb altres tipus de subvencions o bonificacions.

  - Es pot realitzar la contractació fins l’1 de juliol de 2020. (Sempre i quan sigui de 6 mesos, si es vol de 9 mesos l’últim dia de contractació seria l’1 d’abril de 2020).


Requisits del perfil candidat/a:

L’oferta, que inclou contractació, formació, orientació i acompanyament en tot el procés, requereix que el perfil del candidat sigui:

  - Igual o major a 30 anys, empadronat i en situació d’atur.

  - Empadronats a la ciutat de Badalona, Tiana, Alella, Montgat o El Masnou  

  - Es prioritzaran perfils que no contin amb estudis universitaris.

Com participar?

Cal estar inscrit a l’Oficina de Treball com a demandant d’ocupació. Les persones interessades poden sol·licitar més informació al telèfon 683 393 596 o poden també enviar un correu electrònic a l’adreça següent | impo@badalona.cat


Durada:
Del 01/07/ 2019 al 31/12/2020


PROGRAMES DE TREBALL I FORMACIO / PLANS D’OCUPACIO

Són mesures per fomentar l’ocupació, principalment amb la contractació laboral de caràcter temporal de persones aturades del municipi, i afavorint a aquelles persones amb més dificultat d’accés al mercat laboral, per a la realització de treballs i d’interès general i social i amb destinacions a serveis i entitats municipals.

Cada convocatòria estableix els col·lectius principals a qui va adreçada, la durada, i altres accions a realitzar.

En les darreres edicions aquests programes han incorporat accions formatives, tant professionalitzadores com transversals, per tal d’incrementar la seva capacitació professional i afegir valor en el seu currículum vitae.

La participació en un pla d’ocupació pretén millorar el seu grau de probabilitat que una persona en situació d’atur pugui accedir al mercat de treball ordinari.


Les accions que s’estan duent a terme a l’actualitat:

ENFEINA’T

Dates: 30/12/2019 al 29/12/2020

Places: 28

Requisits: persones aturades de molt llarga durada

TREBALL I FORMACIÓ

Dates: 30/12/2019 al 29/12/2020

Places: 126

Requisits: 3 línies,

  PANP: persones aturades no perceptores de prestacions ni subsidis;

  PRGC: persones aturades beneficiàries de la renda garantida de la ciutadania

  DONA: dones aturades que han patit o pateixen violència masclista i dones més grans de 52 anys aturades de llarga durada


BADALONA, PREN EL RELLEU – programa complementari de millora de l’ocupabilitat de la Diputació de Barcelona

Dates: 01/07/2020 al 31/12/2020

Places: 17

Requisits: Joves de menys de 30 anys, amb una titulació professional, per tal d’adquirir la primera experiència laboral.


Les accions previstes per al segon semestre del 2020 són:

TREBALL ALS BARRIS- programa experiència laboral

Dates: 15/10/2020 al 14/04/2021

Places: 43

Requisits: persones aturades residents a La Pau, La Salut, Llefià, Sant Roc, el Remei i Artigues i no perceptores de prestacions contributives

TREBALL I FORMACIÓ, convocatòria extraordinària COVID

Dates: novembre 2020- Juliol 2021
Places: 39

Requisits: persones aturades residents a Badalona inscrites a l’atur a partir de 17/03/2020 i aturades de llarga durada