Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció i matriculacióAccés

    • Haver aprovat el batxillerat

    • Haver aprovat la FP-2 o el COU

    • Haver superat la prova d’accés

Per presentar-se en aquesta prova cal:

Tenir o haver fet 20 anys durant l’any natural en què es realitza la prova.

Tenir o haver fet 18 anys durant l’any natural en què es realitza la prova i tenir el títol de tècnic (CFGM) de la mateixa família.


Comparteix