Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Dades sobre la mobilitatLes dades sobre mobilitat a Badalona s’han obtingut a partir dels resultats de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 (EMQ 2006), promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya.

Les principals conclusions que s’obtenen d’aquest estudi són les següents:

Dades generals

Els residents a Badalona realitzen un total de 710.499 desplaçaments en dia feiner, és a dir 3,35 per persona, mentre que en cap de setmana el nombre és de 503.624 (2,37 per persona).

Dels desplaçaments en dia feiner fets pels residents a Badalona, un 64,2% són moviments interns de Badalona, mentre que el 32,8% (233.241) són de connexió, principalment amb Barcelona.

Desplaçaments a Badalona

En un dia feiner, a Badalona hi ha 132.095 desplaçaments de persones no residents al municipi.

Mitjans de transport

Dels 710.499 desplaçaments realitzats en dia feiner pels residents a Badalona, el 50% es realitzen amb modes no motoritzats (a peu o en bicicleta), el 31% en transport privat i el 19% en transport públic.

Gràfic transport

El metro i l’autobús urbà són els mitjans de transport públic més utilitzats pels residents a Badalona.

En general els desplaçaments són unimodals (92,9%). En els desplaçaments multimodals (7,1%), la més utilitzada és la combinació de dos mitjans de transport públic, sobretot l’autobús urbà amb el metro i Renfe Rodalies amb el metro.

Els residents a Badalona, realitzen 151.173 despalçaments en cotxe en dia feiner i 99.879 en cap de setmana.

L’aparcament lliure al carrer és el principal lloc d’aparcament (50,7% en dia feiner).

La mobilitat i el temps

Els desplaçaments en dia feiner es concentren en hores punta, al matí de 8 a 9 hores, al migdia de 13 a 15 hores i a la tarda de 17 a 19 hores. Durant el cap de setmana, els moments de major concentració són: de 12 a 13 hores, de 18 a 19 hores, i de 20 a 21 hores.

En un dia feiner, la durada mitjana dels desplaçaments realitzats pels residents a Badalona és de 22,3 minuts (35 minuts per desplaçaments intermunicipals i 15 per desplaçaments dins del propi municipi).

La durada del desplaçament en transport públic (39,7 minuts) implica una major durada que els realitzats en transport privat (23,2 minuts).

L’opinió dels ciutadans

El 92,7% dels residents a Badalona és usuari (esporàdic o habitual) dels modes de transport no motoritzat (a peu o en bicicleta), el 82,6% del transport públic, i el 51,7% del transport privat.

Els usuaris de moto i els que van a peu són els que es declaren més satisfets (8,61 i 8,12 sobre 10). En quant als mitjans de transport, els més ben valorats són el tramvia (7,58) i els FGC (7,21).

Grafic transport

El principal motiu per a ser usuari del transport públic és la congestió viària i la dificultat d’aparcament.

El principal motiu per utilitzar el transport privat és l’estalvi de temps.

El cost dels desplaçaments en transport privat (90,32 €/mes) és considerablement superior al cost dels desplaçaments en transport públic (21,17 €/mes).


Comparteix