Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Espai públic


L’espai públic el conformen els carrers, passejos, avingudes, places, parcs, etc. També els equipaments municipals de lliure concurrència i el patrimoni històric i cultural.

Entenem l’espai públic com un espai col·lectiu, obert, accessible, de convivència, d’intercanvi, de socialització, on es desenvolupa la vida social i comunitària. Un espai on es realitzen activitats culturals, de lleure o de descans, un espai de trobada de la ciutadania que potencií la interacció social i el desenvolupament de la vida.

L’espai públic és un espai inacabat, en constant transformació, que es construeix a partir de la participació col·lectiva i de la pràctica quotidiana, per tal de facilitar el dia a dia de totes les persones.

Quines són les competències de la regidoria d’espais públics?

Una part molt important de les tasques i del pressupost de l’àrea d’Espais Públics es destina al manteniment de la via pública, que inclou la neteja viària i la recollida de residus, el manteniment dels paviments, de la xarxa de clavegueram, l’enllumenat públic, el mobiliari urbà, les àrees de jocs infantils i els espais lúdics per a la gent gran, la senyalització viària, les instal·lacions semafòriques, entre altres. La finalitat és que la ciutadania pugui gaudir d’un espai públic de qualitat per poder desenvolupar la seva vida quotidiana de la millor manera possible en termes d’utilització dels carrers i de la realització d’activitats a l’espai públic.

A més d’aquestes tasques, l’àrea d’espais públics inclou el departament de mobilitat urbana, i el servei de disciplina urbanística.


Comparteix