Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Enllumenat públic


Enllumenat public


Una ciutat ben il·luminada és cabdal perquè la ciutadania pugui gaudir de l’espai públic en aquelles hores sense llum del sol. Una bona il·luminació augmenta la percepció de seguretat a l’espai públic i permet la lliure circulació de la ciutadania arreu de la ciutat.

El servei de manteniment de la via pública compta amb una unitat que treballa pel bon funcionament i el manteniment de l’enllumenat públic. Aquest es realitza a través d’una concessió administrativa, que s’encarrega del bon estat dels més de 27.000 punts de llum existents als vials urbans de titularitat municipal. El servei comporta la gestió i control de l’encesa i apagada. Aquest control es porta a terme gràcies a uns rellotges astronòmics instal·lats a cadascun dels 424 quadres elèctrics d’enllumenat, que determina el moment de l’encesa, l’ocàs o posta del sol, i el moment de l’apagada, a l’ortus o sortida del sol.

Badalona té prop del 68% dels punts de llum instal·lats funcionant amb bombetes de vapor de sodi d’alta pressió (VSAP), que son les més eficients. La resta de la instal·lació es composa de làmpades de vapor de mercuri, halogenurs metàl·lics, fluorescència i LEDs (en aquest moment 4%). Aquesta xarxa pretén satisfer les necessitats de la ciutadania alhora que recull les exigències del Reglament d’Eficiència Energètica, que fixa en uns 20 lux el nivell de luminància dels vials públics, depenent de les característiques del mateix.

Per a comunicar qualsevol incidència a l’enllumenat públic contacta amb el SAC de 8 a 15h o comunica-ho a la Guàrdia Urbana.


Comparteix