Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El manteniment de la Via Pública
L’Ajuntament de Badalona disposa d’un departament dedicat exclusivament al manteniment de la via pública, que té la responsabilitat directa del manteniment dels paviments, la xarxa de clavegueram, l’enllumenat públic, el mobiliari urbà, les àrees de jocs infantils i els espais lúdics per a la gent gran, la senyalització viària, les instal·lacions semafòriques, entre altres. La finalitat és que la ciutadania pugui gaudir d’un espai públic de qualitat per poder desenvolupar la seva vida quotidiana de la millor manera possible en termes d’utilització dels carrers i de la realització d’activitats a l’espai públic.

El pressupost ordinari de l’any 2017 dedicat al manteniment de la via pública és:

  • 2.000.000€ en manteniment de paviments

  • 1.500.000€ en manteniment de l’enllumenat públic, incloent el manteniment preventiu del Pla Il·lumina.

  • 331.000€ en manteniment d’instal·lacions semafòriques

  • 200.000€ en manteniment de senyalització viària

  • 475.000€ en manteniment de mobiliari urbà

  • 595.000€ en manteniment del clavegueram

En aquest apartat del web municipal et pots informar de les diferents actuacions de manteniment realitzades en els darrers mesos.

Si tens coneixement d'alguna incidència pots comunicar-ho mitjançant el SAC, o les Oficines Municipals de Districte.


Comparteix