Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

> InformacióCom puc obtenir la informació urbanística?

1. Per escrit

a) sense valor normatiu:

Dirigint una consulta senzilla al correu electrònic del departament: planoldelaciutat@badalona.cat

b) Amb valor normatiu:

Previstos segons l’art. 105 de la LUC.

Modalitats:

Informe Urbanístic Bàsic

Contingut: informació dels instruments de planejament vigents i en tramitació, classificació i qualificació urbanística del sòl, i opcional ment condicions d’ús.

Formulari de petició: Tràmits a la part dreta, apartat de documentació.

Taxes d’aplicació: article 5 epígraf 4.2 de l’Ordenança fiscal núm. 13.

Informe urbanístic

Contingut: informació dels instruments de planejament vigents i en tramitació, classificació i qualificació urbanística del sòl. Paràmetres urbanístics,determinacions urbanístiques significatives i condicions d’ús del sòl.

Formulari de petició: Tràmits a la part dreta, apartat de documentació.

Taxes d’aplicació: article 5 epígraf 4.2 + epígraf 4.3 de l’Ordenança fiscal núm. 13.

Certificat urbanístic Bàsic

Contingut: el mateix que l’informe urbanístic bàsic però, certificat pel secretari/a de l’Ajuntament.

Formulari de petició:Tràmits a la part dreta, apartat de documentació.

Taxes d’aplicació: article 5 epígraf 4.2 + l’epígraf 2 de l’Ordenança fiscal núm. 13.

Certificat de regim urbanístic

Contingut: el mateix contingut que l’informe urbanístic però certificat pel secretari/a de l’Ajuntament.

Formulari de petició: Tràmits a la part dreta, apartat de documentació.

Taxes d’aplicació: article 5 epígraf 4.2 + epígraf 4.3 + l’epígraf 2 de l’Ordenança fiscal núm. 13.

2. Presencialment

Prèvia sol·licitud de cita prèvia


Comparteix