Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Període Mitjà de PagamentL’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura. En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

En el Portal de Transparència es pot consultar quan triga l’Ajuntament a pagar als seus proveïdors i quina ha estat la seva evolució. Podeu accedir-hi des d’aquest enllaç.


Comparteix