Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El dimarts 31 de gener, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


27/01/2017, 0:00h. - ple

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà una sessió ordinària el proper dimarts 31 de gener, a les 18 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

Aprovar l’acta número 17 corresponent a la sessió ordinària de 20 de desembre de 2016.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

1. Convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de data 19-12-16 d'adhesió de l'Ajuntament al sistema d'adquisició centralitzada de l'ACM i del CCDL.

2. Ratificar la resolució de l'alcaldessa de data 14 de gener de 2016 de personació de l'Ajuntament com acusació particular en les DP 3195/12 B1 que es segueixen al Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Badalona.

3. Acord de personació de l'Ajuntament en les diligències prèvies 1303/2015 que es segueixen al jutjat d'Instrucció 4 de Badalona.

4. Ratificar la resolució de l'alcaldessa de data 29/07/16 de personació de l'Ajuntament com acusació particular a les diligències prèvies 567/2016 F que es segueixen al Jutjat d'Instrucció núm.2 de Badalona.

5. Modificar l'acord de Ple de data 29/11/2016 que aprova la introducció d'un segon tram en el criteri Especial Rendiment ER, del complement de productivitat aprovat per acord de Ple de data 22/12/2015

6. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 26 d'octubre de 2016 de modificació de la dedicació de diversos regidors.

7. Donar compte de les resolucions de contractació en matèria de personal.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

8. Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 29.12.16 pel qual s'aprova la signatura d'un conveni amb la Fundació ASCA per a la implementació d'un programa de promoció activa de l'ocupació a Badalona.

9. Donar per verificat el Text refós de la Modificació del Pla general metropolità d'àmbit discontinu als carrers d'Eduard Maristany 103 i de la Gran Bretanya 3, a la carretera de Mataró 2 i a les places de la Plana, Rector Rifé i Gas.

10. Aprovació provisional de la Modificació del Pla parcial del Torrent de la Font a la unitat d'edificació núm. 4 del Polígon 2.

11. Ratificar l'acta de cessió anticipada entre l'Ajuntament i l'Incasol relatiu a la cessió de les superfícies qualificades d'equipament i de vial que se segreguen de les finques propietat de l'Incasol incloses dins l'ARE de l'Estrella.

12. Aprovar definitivament el Projecte de taxació conjunta presentat per l'Incasol per l'expropiació blocs barri de Sant Roc.

13. AP-2017/3796 Ratificar l'acord del Consell General del Consorci de les Ares de l'Estrella i Sant Crist relatiu a la Modificació del seus estatuts per adaptar-los a la normativa vigent.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

14. Designar com a representant de l'Ajuntament en el Consell General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona al regidor Miguel Jurado Tejada en substitució de la regidora Sònia Egea Pérez.

15. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 23 de gener de 2017 referent a la modificació del Grup municipal del Partit Popular.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenten els grups municipals Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES de suport a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra.

2. Moció que presenten els grups municipals Socialista i Ciutadans-Ciudadanos- C's per recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis.

3. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de suport i recolzament a la Fundació Badalona Capaç i a què es porti a Ple l'aprovació de la modificació puntual del PGM a les parcel·les sitades a l'Av Carlemany, 558 i al Ptge del Camí Estret.

4. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos) de suport i recolzament als veïns als veïns del Bosc d'en Vilaró perquè s'arribi a un acord amb els propietaris afectats minimitzant al màxim els perjudicis.

5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de suport a tots els cossos policials i de seguretat de l'Estat davant els atacs reiterats que posen en dubte la seva professionalitat.

6. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans per a la millora de les clàusules del servei de plataforma per a l'administració electrònica.

7. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA sobre la laïcitat de les institucions públiques, per la convivència, la pluralitat i la tolerància.

8. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per acceptar els acord del Consell Escolar Municipal sobre la matriculació pel curs 2017-2018.

9. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA per declarar Badalona Zona lliure de paradisos fiscals.

10. Moció que presenten els Grups Municipals Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA per la gestió 100% pública i directe del servei de subministrament d'aigua.

11. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC en defensa de la memòria de Frederic Xifré Masferrer, alcalde de Badalona executat pels franquistes.

12. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per la creació a Badalona d'una oficina d'assessorament sobre les clàusules sòl.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 27 de gener de 2017