Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Serveis socials


Els serveis socials són un dels sistemes de l’estat del benestar, conjuntament amb la seguretat social, el sistema de salut, el sistema d’educació, les polítiques per a l’ocupació, les politiques d’habitatge i altres actuacions públiques.

El desplegament de les polítiques de serveis socials i socio-comunitaries, són un conjunt d’intervencions que estan dirigides a incidir, des d’una perspectiva integral, territorial, de participació i de proximitat, en el benestar dels ciutadans i ciutadanes durant tot el seu cicle vital (infància, edat adulta i tercera edat). Les diferents accions en matèria de serveis socials estan orientades a la població en general i a col·lectius vulnerables de la ciutat amb l’objectiu d’intentar pal·liar situacions de dèficit, personal o col·lectiu, de la població, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en el marc del respecte per la dignitat de les persones.


Comparteix


Servei d' Acompanyament a l'aigua
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat