Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

DonaDes de la instauració dels ajuntaments democràtics, l’Ajuntament de Badalona impulsa, de forma creixent, tot un seguit d’iniciatives adreçades a diluir qualsevol discriminació per raons de gènere, tant en el camp dels drets com en el de la igualtat real d’oportunitats. Badalona ha estat en les darreres dècades un referent en la innovació de les polítiques de les dones. Va estar un dels primers municipis en acollir un Centre d’Atenció a la Dona Maltractada i continua sent l’únic municipi del Barcelonès Nord en acollir un centre de documentació especialitzat en dona.

L’Ajuntament, en la seva actual organització municipal ha dividit l’àmbit d’acció de les línies d’actuació en matèria de violència de gènere i de foment de cultura i participació de les dones en dos serveis diferenciats, el SAIV i el CRAD. El SAIV Servei d’Atenció Integral a la Víctima depèn de l’Àrea de Seguret, Convivència i Participació, té cura de totes aquelles accions que fan referència a la violència i a les víctimes. El Centre de Recursos i Assessorament per la Dona CRAD depèn de l’Àrea de Cultura i Ciutadania i li corresponen les accions de foment de la cultura i participació de les dones. Cada un d’aquest serveis ocupa espais diferenciats la qual cosa ha permès una millor qualitat d’atenció i optimització dels recursos. El SAIV continua ubicat en l’antiga seu de la regidoria de la dona, al carrer de Baldomer Solà, ocupant tot l’espai i el CRAD està ubicat en la nau 2 de l’antic escorxador.


Comparteix